Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. PERUNTUKAN AM

1.1. Dasar privasi Store Online ini bermaklumat, yang bermaksud ia bukan sumber tanggungjawab untuk Pengguna Perkhidmatan atau Pelanggan Kedai Dalam Talian.

1.2. Pentadbir data peribadi yang dikumpul melalui Kedai Dalam Talian adalah Klaudia Wcisło, yang menjalankan perniagaan di bawah nama Klaudia Wcisło Moi Mili, memasuki Daftar Pusat dan Penerangan mengenai Aktiviti Ekonomi Republik Poland yang disimpan oleh menteri yang berkompeten untuk ekonomi, mempunyai: alamat tempat perniagaan dan alamat untuk pengiriman: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Warsaw, NIP 9930439924, REGON 146627846, alamat e-mel: moimili.info@gmail.com- selepas ini dirujuk sebagai "Pentadbir" dan pada masa yang sama Pembekal Perkhidmatan Dalam Talian dan Penjual.

1.3. Data Peribadi Penerima Perkhidmatan dan Pelanggan diproses mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 29 Ogos 1997 (Jurnal Undang-undang 1997 No. 133, item 883, sebagaimana yang dipinda) (selepas ini: Akta Perlindungan Data Peribadi) dan Akta pada menyediakan perkhidmatan dengan cara elektronik 18 Julai 2002 (Jurnal Undang-undang 2002 No. 144, item 1204, sebagaimana yang dipinda).

1.4. Pentadbir mengambil perhatian khusus untuk melindungi kepentingan subjek data, dan khususnya memastikan bahawa data yang dikumpulkan olehnya diproses sesuai dengan undang-undang; dikumpulkan untuk tujuan yang ditentukan dan sah dan tidak dikenakan pemprosesan selanjutnya yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; benar dan betul yang mencukupi berhubung dengan tujuan yang mana ia diproses dan disimpan dalam bentuk yang membolehkan pengenalpastian orang yang berkaitan dengannya, tidak lebih daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemprosesan.

1.5. Semua perkataan, ungkapan dan akronim yang terdapat di laman web ini dan bermula dengan huruf besar (cth. Penjual, Kedai Online, Perkhidmatan Elektronik) harus difahami sesuai dengan definisi mereka yang terdapat dalam Peraturan Gedung Online yang terdapat di laman web Kedai Online.

2. TUJUAN DAN SKOP KOLEKSI DATA DAN PENERIMAAN DATA

2.1. Setiap kali tujuan, skop dan penerima data diproses oleh Pentadbir hasil daripada tindakan yang diambil oleh Pengguna Perkhidmatan atau Pelanggan di Kedai Dalam Talian. Sebagai contoh, jika Pelanggan memilih pengumpulan peribadi dan bukannya kurir ketika meletakkan Perintah, maka data peribadinya akan diproses untuk kesimpulan dan pelaksanaan Perjanjian Penjualan, tetapi tidak akan lagi tersedia untuk operator yang melakukan pengiriman atas permintaan Administrator.

2.2. Kemungkinan tujuan mengumpul data peribadi Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan oleh Pentadbir:
a) Kesimpulan dan pelaksanaan Perjanjian Jualan atau kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan Elektronik (cth. Akaun).
b) Pemasaran langsung produk atau perkhidmatan Pentadbir sendiri.
c) Kemungkinan penerima data peribadi Pelanggan Kedai Dalam Talian:
- Dalam kes Pelanggan yang menggunakan Kedai Dalam Talian dengan kaedah penghantaran melalui pos atau kurier, Pentadbir menyediakan data peribadi Pelanggan yang dikumpulkan kepada pembawa atau perantara yang dipilih melaksanakan penghantaran atas permintaan Pentadbir.
- Dalam kes Pelanggan yang menggunakan Kedai Dalam Talian dengan kaedah pembayaran elektronik atau kad pembayaran, Pentadbir menyediakan data peribadi pelanggan yang dikumpulkan kepada entiti terpilih yang membiayai pembayaran di atas di Kedai Dalam Talian.

2.3. Pentadbir boleh memproses data peribadi berikut Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan menggunakan Kedai Online: nama dan nama keluarga; alamat e-mel; nombor telefon perhubungan; alamat penghantaran (jalan, nombor rumah, nombor pangsapuri, kod pos, bandar, negara), alamat kediaman / perniagaan / alamat berdaftar (jika berbeza dari alamat penghantaran). Dalam kes Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan yang bukan pengguna, Pentadbir juga boleh memproses nama syarikat dan nombor pengenalan cukai (NIP) Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan.

2.4. Menyediakan data peribadi yang disebut dalam perkara di atas mungkin diperlukan untuk kesimpulan dan pelaksanaan Perjanjian Penjualan atau kontrak untuk penyediaan Layanan Elektronik di Toko Online. Setiap kali skop data yang diperlukan untuk menyimpulkan kontrak dinyatakan sebelum ini di laman web Kedai Dalam Talian dan dalam Peraturan Kedai Dalam Talian.

3. COOKIES DAN DATA OPERASI

3.1. Cookies adalah maklumat teks kecil dalam bentuk fail teks, yang dihantar oleh pelayan dan disimpan di sisi orang yang melawat laman web Kedai Dalam Talian (contohnya pada cakera keras komputer, komputer riba atau pada kad memori telefon pintar - bergantung pada peranti yang digunakannya melawat Kedai Dalam Talian kami). Maklumat terperinci tentang Cookies serta sejarah penciptaan mereka boleh didapati, antara lain di sini: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Pentadbir boleh memproses data yang terkandung dalam kuki apabila pelawat menggunakan laman web Kedai Dalam Talian untuk tujuan berikut:
a) mengenal pasti Pengguna Perkhidmatan seperti yang dilog masuk ke Kedai Dalam Talian dan menunjukkan bahawa mereka telah dilog masuk;
b) mengingati Produk yang ditambahkan ke dalam bakul untuk membuat Perintah;
c) mengingati data daripada Borang Pesanan yang lengkap, tinjauan atau data log masuk ke Kedai Dalam Talian;
d) menyesuaikan kandungan laman web Kedai Dalam Talian kepada pilihan individu Penerima Perkhidmatan (contohnya mengenai warna, saiz fon, susun atur halaman) dan mengoptimumkan penggunaan halaman Kedai Dalam Talian;
e) menyimpan statistik tanpa nama yang menunjukkan cara menggunakan laman web Kedai Dalam Talian.
f) secara lalai, kebanyakan penyemak imbas web yang tersedia di pasaran menerima menyimpan kuki secara lalai. Setiap orang mempunyai keupayaan untuk menentukan syarat penggunaan cookies menggunakan tetapan penyemak imbas web mereka sendiri. Ini bermakna bahawa anda boleh, contohnya, mengehadkan sebagian (misalnya untuk sementara) atau mematikan sepenuhnya pilihan Cookies - dalam kes yang kedua, namun, ini mungkin mempengaruhi beberapa fungsi Store Dalam Talian (contohnya, mungkin tidak boleh melalui jalur Pesanan melalui Borang Pesanan kerana kerana tidak mengingati Produk dalam bakul semasa langkah seterusnya meletakkan Pesanan).

3.3. Pengaturan peramban web untuk kuki adalah penting dari sudut pandang persetujuan penggunaan kuki oleh toko online kami - sesuai dengan undang-undang, persetujuan tersebut juga dapat dinyatakan melalui pengaturan peramban web. Sekiranya tiada persetujuan tersebut, anda harus mengubah tetapan penyemak imbas web anda dalam bidang cookies.

Maklumat terperinci 3.4 mengenai mengubah tetapan untuk kuki dan penghapusan bebas mereka dalam penyemak imbas web yang paling popular boleh didapati di bahagian bantuan penyemak imbas web.

Pentadbir 3.5 juga memproses data operasinya tanpa nama yang berkaitan dengan penggunaan Kedai Dalam Talian (alamat IP, domain) untuk menjana statistik berguna dalam mentadbir Kedai Dalam Talian. Data ini adalah agregat dan tanpa nama, i.e. mereka tidak mengandungi ciri-ciri yang mengenal pasti pengunjung ke Kedai Dalam Talian. Data ini tidak didedahkan kepada pihak ketiga.

4. ASAS UNTUK PENGOLAHAN DATA

4.1. Menyediakan data peribadi oleh Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan adalah secara sukarela, tetapi kegagalan untuk menyediakan data peribadi yang ditunjukkan di laman web Kedai Online dan Peraturan Store Dalam Talian yang diperlukan untuk kesimpulan dan pelaksanaan Perjanjian Jualan atau kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan Elektronik mengakibatkan ketidakupayaan untuk menyimpulkan kontrak ini.

4. 2. Dasar untuk memproses data peribadi Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan adalah keperluan untuk melaksanakan kontrak yang dia menjadi pihak atau mengambil tindakan atas permintaannya sebelum kesimpulannya. Dalam hal pemprosesan data untuk tujuan pemasaran langsung produk atau perkhidmatan Pentadbir sendiri, asas untuk pemprosesan sedemikian adalah (1) persetujuan sebelum Penerima Perkhidmatan atau Nasabah atau (2) memenuhi tujuan yang wajar yang diajukan oleh Administrator (sesuai dengan Pasal 23, paragraf 4 Akta Perlindungan Data Peribadi pemasaran langsung produk atau perkhidmatan Pentadbir sendiri dianggap sebagai tujuan yang sah).

5. HAK KAWALAN, AKSES DAN KANDUNGAN DATA ANDA
PENAMBAHBAIKAN

5.1. Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan mempunyai hak untuk mengakses data peribadi mereka dan membetulkannya.

5.2. Setiap orang mempunyai hak untuk mengawal pemprosesan data berkenaan dengannya yang terkandung di dalam set data Pentadbir, dan khususnya hak untuk: meminta tambahan, mengemaskini, membetulkan data peribadi, sementara atau secara kekal menggantung pemprosesan mereka atau mengeluarkannya, jika mereka tidak lengkap, ketinggalan zaman, palsu atau telah dikumpulkan sebagai melanggar Akta atau tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan yang mana mereka dikumpulkan.

5.3. Jika Pelanggan atau Pelanggan memberi persetujuan terhadap pemprosesan data untuk tujuan pemasaran langsung produk atau perkhidmatan Pentadbir sendiri, persetujuan itu boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

5.4. Jika Pentadbir berhasrat untuk memproses atau memproses data Penerima Perkhidmatan atau Pelanggan untuk tujuan pemasaran langsung produk atau perkhidmatan Pentadbir sendiri, subjek data juga berhak kepada (1) untuk mengemukakan permintaan tertulis yang bermotivasi untuk menghentikan memproses datanya disebabkan oleh keadaan khasnya atau ke objek (2) untuk pemprosesan datanya.

5.5. Untuk melaksanakan hak yang disebut di atas, anda boleh menghubungi Pentadbir dengan menghantar mesej yang bersesuaian secara bertulis atau melalui e-mel kepada alamat Pentadbir yang ditunjukkan pada permulaan dasar privasi ini.

6. PERUNTUKAN AKHIR

6.1. Kedai Dalam Talian mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Pentadbir menggesa bahawa selepas beralih ke laman web lain, baca dasar privasi yang ditetapkan di sana. Dasar privasi ini hanya terpakai pada Kedai Dalam Talian ini.

6.2. Pentadbir menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang memastikan perlindungan data peribadi yang diproses sesuai dengan ancaman dan kategori data yang dilindungi, dan khususnya melindungi data daripada pendedahan kepada orang yang tidak dibenarkan, penyingkiran oleh orang yang tidak dibenarkan, pemprosesan yang melanggar undang-undang dan perubahan, kerugian, kerosakan atau kemusnahan.

6.3. Pentadbir menyediakan langkah teknikal berikut untuk mencegah pengambilalihan dan pengubahsuaian data peribadi yang dihantar secara elektronik oleh orang yang tidak dibenarkan:
a) Mengamankan set data terhadap akses yang tidak dibenarkan.
b) Akses kepada Akaun hanya selepas menyediakan log masuk dan kata laluan individu.